Abuse / Anti SPAM policy

Indien u van mening bent dat een door ons gehoste dienst niet voldoet aan de wettelijke bepaling kunt u dit bij ons kenbaar maken per email op abuse@dividite.nl.

Meldingen die binnenkomen aan dit adres worden getoetst en dienen een naam, contactgegevens, IP-adres / website adres en een beschrijving van de overtreding te bevatten. In geval van overtreding zullen wij passende maatregelen treffen.